Διδακτική Φυσικών Επιστημών

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΛΦΕΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εντάσσεται στην ομάδα μαθημάτων "Πρακτική Άσκηση και Γνωστικά Αντικείμενα". Έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση με τις διαδικασίες κατασκευής εννοιών στις εργαστηριακές φυσικές επιστήμες, στο πλαίσιο της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Περιλαμβάνει έξι τρίωρες εργαστηριακές ασκήσεις, δύο τρίωρες διαλέξεις/συζητήσεις (μία εισαγωγική και μία καταληκτική) και πέντε τρίωρες διδασκαλίες στο νηπιαγωγείο. Οι εργαστηριακές ασκήσεις συντίθενται από ασθενώς καθοδηγούμενες παρεμβάσεις των φοιτητών/τριών πάνω σε "κομμάτια" του υλικού κόσμου του εργαστηρίου και από αναδραστικές συζητήσεις γύρω από τα ερωτήματα και τις απαντήσεις που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις αυτές. Σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, οι φοιτητές επιλέγουν, μετασχηματίζουν και εφαρμόζουν σε παιδιά του νηπιαγωγείου κάποιες από τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν στο εργαστήριο. Ολοκληρώνουν το μάθημα με την παράδοση ενός κειμένου που περιγράφει και αξιολογεί τις διδακτικές τους εφαρμογές.

Κωδικός: ECD233
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 8ο εξάμηνο
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Ενότητες

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -