Έννοιες Φυσικών Επιστημών ΙΙ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΛΦΕΣ

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό εντάσσεται στην ομάδα μαθημάτων "Πρακτική Άσκηση στις Μεθόδους Έρευνας". Έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για να ανασύρουν τις αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις συζητήσεις τους για το φυσικό κόσμο καθώς και στις παρεμβάσεις τους πάνω σ' αυτόν. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα συλλέξουν και θα αναλύσουν πρωτογενή δεδομένα από παιδιά του νηπιαγωγείου σχετικά με κλασικές έννοιες της φυσικής (φως, δύναμη κλπ) μέσω συνεντεύξεων και παρατήρησης και θα συντάξουν σχετική ερευνητική αναφορά.

Κωδικός: ECD232
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » 7ο εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις