Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευγενία Φλογαΐτη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη προβληματισμού σε σχέση με ζητήματα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αφορούν τόσο στο θεωρητικό της πλαίσιο όσο και στο πεδίο της εφαρμογής στο σχολείο. Συζητούνται σε βάθος ζητήματα όπως: Η μετεξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προς την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και οι διαφαινόμενες τάσεις, η έρευνα στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η ανάπτυξη ενός αειφόρου  Νηπιαγωγείου κλπ. Παράλληλα εργάζονται σε ομάδες και ασκούνται στο σχεδιασμό ολοκληρωμένων σχεδίων εργασίας εφαρμόζοντας τις αρχές της διεπιστημονικής, διαθεματικής και βιωματικής προσέγγισης της γνώσης στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου. Επιπλέον, οι φοιτητές υλοποιούν έρευνες και παρεμβάσεις με στόχο τη μετατροπή του Πανεπιστημίου τους σε αειφόρο.

Κωδικός: ECD205
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -