Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας

Ευγενία Φλογαΐτη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνουν οι φοιτητές στην προβληματική του περιβάλλοντος και της αειφορίας στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ). Οι φοιτητές μελετούν τα σημαντικότε­ρα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος, προκειμένου να κατανοήσουν την κοινωνική και πολιτική τους φύση και να καταστούν ικανοί να αναλύουν κριτικά τοπικά ζητήματα στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης . Ζητήματα όπως η φτώχια, οι ανισότητες, οι διάφορες πτυχές του ενεργειακού ζητήματος, η ρύπανση, η υποβάθμιση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, οι κλιματικές αλλαγές κ.ά, αναλύονται σε όλες τις διαστάσεις τους, συζητούνται οι αιτίες και οι συνέπειες και αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαχρονική εξέλιξη του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, γεγονός που επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση όχι μόνο των σημερινών περιβαλλοντικών προκλήσεων αλλά και των μηχανισμών αλλαγής και αντίστασης που δημιουργεί η αλληλεπίδραση

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD203
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις