Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση περιβαλλόντων μάθησης για τις μικρές ηλικίες

Χαρά Δαφέρμου

Περιγραφή

Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να προσφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τη διαμόρφωση περιβαλλόντων μάθησης ανοικτών και ευέλικτων, τα οποία εναρμονίζονται με τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τις μικρές ηλικίες και να επιχειρήσουν σχετικούς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.

Σε αυτή την προοπτική παρουσιάζονται και συζητιούνται σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για τη μάθηση και τη διδασκαλία στις μικρές ηλικίες και δίνεται έμφαση σε παραμέτρους που χαρακτηρίζουν δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, όπως διαμόρφωση χώρου που ευνοεί διερευνήσεις και αναζητήσεις, εργασία σε ομάδες, ενθάρρυνση των μεταξύ των παιδιών αλληλεπιδράσεων, αξιοποίηση προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών των παιδιών κ.ά.

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρατηρούνται και σχολιάζονται με βάση τη σχετική βιβλιογραφία μαθησιακά περιβάλλοντα νηπιαγωγείου και πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

Οι φοιτήτριες/τές αξιολογούνται βάσει εργασίας που περιλαμβάνει προσωπικές
καταγρ

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD185
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο