Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ευγενία Φλογαΐτη

Περιγραφή

 Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στο γνωστικό και ιδεολογικό χώρο του περιβάλλοντος και της αειφορίας και η κατανόηση της προβληματικής και του εννοιολογικού και μεθοδολογικού πλαισίου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ). Συγκεκριμένα εξετάζονται: οι βασικές έννοιες του περιβάλλοντος, της φύσης, της οικο­λογίας, του περιβαλλοντικού ζητήματος , της οικονομικής ανάπτυξης και της αειφορίας, έννοιες που προσδιορίζουν την ΠΕ/ΕΑΑ. Στη συνέχεια εξετάζονται οι στόχοι, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της ΠΕ/ΕΑΑ, και συζητείται η σχέση και η μετεξέλιξη της ΠΕ προς την ΕΑΑ.  Αναλύονται επίσης ζητήματα όπως: η ιδεολογική δομή του περιβαλλοντισμού και της ΠΕ/ΕΑΑ, η  ιστορική και συγχρονική προσέγγιση της, το φάσμα των θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων και η σχέση της με τα εκπαιδευτικά συστήματα. Τέλος παρουσιάζονται το θεσμικό της πλαίσιο και τα μοντέλα ένταξής της στο ελληνικό εκπαιδευτικό συστήματα, ενώ έμφαση δίνεται στις σ

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD153
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις