Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και Παιδαγωγικές Πρακτικές στο νηπιαγωγείο

Χαρά Δαφέρμου

Περιγραφή

 Βασικές επιδιώξεις του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές : α) να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της επιστημονικής γνώσης για την κατανόηση και τη συμβολή στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πράξης και β) να εμβαθύνουν στην κατανόηση των παραμέτρων που συγκροτούν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στα νηπιαγωγεία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πραγματοποιούν απλές και συμμετοχικές παρατηρήσεις. Τα ατομικά δελτία παρατήρησης που συντάσσουν συζητιούνται και αναλύονται στο πλαίσιο του μαθήματος και σε συναντήσεις σε μικρότερες ομάδες ή/ και παρουσιάζονται στην ολομέλεια.

Περιεχόμενο του μαθήματος:

Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για τις μικρές ηλικίες. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την κατανόηση της διδακτικής πράξης (παρατήρηση, συμμετοχική παρατήρηση, τήρηση ημερολογίου, κρίσιμα συμβάντα. Προσέγγιση των παραμέτρων που συμμετέχουν στη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος (διαμόρφωση του χώρου, μη λεκτική επικοινωνία, αξιοποίηση του π

Περισσότερα  
Κωδικός: ECD151
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο