Επιστήμη, Τεχνολογία και Πολιτισμός

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΕΛΦΕΣ

Περιγραφή
Εκπαιδευτικές διαστάσεις της σχέσης Επιστήμης και Τεχνολογίας, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα στις κοινωνικές - πολιτισμικές δομές.
Κωδικός: ECD144
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις