Διγλωσσία και Εκπαίδευση

Λήδα Τριανταφυλλίδου

Περιγραφή
Εισαγωγή στη θεωρία και την πράξη της διγλωσσίας και οι εφαρμογές της στη μάθηση, τη δίγλωσση ανάπτυξη και την εκπαίδευση σε συνθήκες γλωσσικής ετερότητας. Διερεύνηση της ταυτότητας του δίγλωσσου μαθητή, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ρόλου του σχολείου και του περιβάλλοντος όταν στηρίζουν τη διατήρηση ή τη δημιουργία της διγλωσσίας στο σχολικό περιβάλλον ή προωθούν την εξαφάνισή της. Εξέταση ερευνητικών πορισμάτων από την εφαρμογή μοντέλων δίγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό καθώς και τα αίτια της σχολικής αποτυχίας. Το σχολείο ως τόπος συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και γλωσσών: η ελληνική πραγματικότητα. Προτάσεις, ανάλυση και αξιολόγηση παιδαγωγικών παρεμβάσεων από τους φοιτητές.
Κωδικός: ECD122
Σχολή - Τμήμα: Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία » Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο