Προηγμένοι Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι

Γιάννης Εμίρης

Περιγραφή

Γεωμετρικοί αλγόριθμοι σε πολύ μεγάλες διαστάσεις. Μαζικά δεδομένα. Προσεγγιστικές γεωμετρικές μέθοδοι. Γεωμετρική αναζήτηση, δενδρικές δομές και Locality sensitive hashing. Μείωση διάστασης (curse of dimensionality) και Εμβύθιση σε Ευκλείδειους χώρους. Λήμμα Johnson-Linderstrauss. Τυχαίοι περίπατοι και δειγματοληψία. Συσταδοποίηση (clustering). Πολύτοπα γενικής διάστασης.

Σεμιναριακό μάθημα μελέτης στο ΜΠΛΑ.

Μόνο Πέμπτη, 11πμ - 1μμ, αίθουσα Α9, Τμήμα Πληροφορικής.

Κωδικός: DIAT158
Σχολή - Τμήμα: Διατμηματικά / Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις