Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας

Σπύρος Παπαδόπουλος

Περιγραφή

- Ιστορική εξέλιξη της κινούμενης εικόνας τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, κατά τις οποίες αναδείχθηκε σε κυρίαρχο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας.
- Επεξεργασία των δυνατοτήτων που παρέχει η κινούμενη εικόνα, με τη δυνατότητα αναπαράστασης και έκφρασης της πραγματικότητας.
- Επιρροή της κινούμενης εικόνας στους τρόπους που η πραγματικότητα προσλαμβάνεται.
- Πειραματισμοί στη χρήση του βίντεο ως μέσου αυτοπαρατήρησης, εκπαίδευσης και ανεξάρτητης έκφρασης.
- Μοντέλα σχεδιασμού, παραγωγής και εκπαιδευτικής χρήσης του βίντεο, με αναφορές στη χρήση υπάρχοντος υλικού και στον σχεδιασμό και στην παραγωγή βίντεο από τους φοιτητές.

Οι φοιτητές/-ριες εξοικειώνονται στη χρήση ταινιών βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία εμπλουτίζει τις πληροφορίες του έντυπου υλικού και επιτρέπει στον διδασκοντα να παρουσιάσει με δυναμικό τρόπο διαφορετικές πλευρές του διδασκόμενου θέματος. Για παράδειγμα: εκτέλεση πειραμάτων, λειτουργία μηχανισμών, ανάπτυξη επιστημονικών και κοινωνικών θεμάτων, όψ

Περισσότερα  
Κωδικός: DIAT153
Σχολή - Τμήμα: Διατμηματικά / Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -