Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το Η/Α 625 "Διασύνδεση Η/Υ με τον Αναλογικό Κόσμο" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού του Τμήματος Φυσικής στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Μικροηλεκτρονικής. 

Μέθοδοι και τεχνικές σύνδεσης υπολογιστή με τον αναλογικό κόσμο. Αισθητήρες (sensors) και Μετατροπείς(transducers) εισόδου και εξόδου. (βασικά στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση). Αισθητήρες-Μετατροπείς: θερμοκρασία, θέσης, δύναμης, στάθμης υγρών, άλλοι μετατραπείς. Αισθητήρες μηχανικής όρασης. Ψηφίο-Αναλογικοί Μετατραπείς, & Αναλογικό-Ψηφιακοί Μετατροπείς (θεωρίες, τύποι, τεχνολογίες υλοποίησης, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, διασύνδεση). Σφάλματα μετατροπέων Α/Ψ/ & Ψ/Α. Ψηφιακοί κωδικοποιητές / αποκωδικοποιητές, απαριθμητές. Συστήματα δειγματοληψίας/ συγκράτησης (S/H). Φίλτρα αντιαλλοίωσης. Αναλογικό μέρος - κυκλώματα προεπεξεργασίας (signal conditioning). Ψηφιακές Είσοδοι/ Έξοδοι. Συστήματα μετάδοσης. Πολυπλέκτες

Περισσότερα  
Κωδικός: ΜΕ206
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών » ΔΠΜΣ Μικροηλεκτρονική

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -