Συστήματα Πραγματικού Χρόνου (ΜΕ206)

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου και Αλέξανδρος Πίνο

Περιγραφή

Το μάθημα διδάσκεται σε συνδιδασκαλία με το Μ106 "Ανάπτυξη Εφαρμογών Βασισμένων σε Αισθητήρες" (https://eclass.uoa.gr/courses/DI452/ ) του  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο οποίο και θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Μικροηλεκτρονικής. 

Μέθοδοι και τεχνικές σύνδεσης υπολογιστή με τον αναλογικό κόσμο. Αισθητήρες (sensors) και Μετατροπείς(transducers) εισόδου και εξόδου. (βασικά στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση). Αισθητήρες-Μετατροπείς: θερμοκρασία, θέσης, δύναμης, στάθμης υγρών, άλλοι μετατραπείς. Αισθητήρες μηχανικής όρασης. Ψηφίο-Αναλογικοί Μετατραπείς, & Αναλογικό-Ψηφιακοί Μετατροπείς (θεωρίες, τύποι, τεχνολογίες υλοποίησης, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, διασύνδεση). Σφάλματα μετατροπέων Α/Ψ/ & Ψ/Α. Ψηφιακοί κωδικοποιητές / αποκωδικοποιητές, απαριθμητές. Συστήματα δειγματοληψίας/ συγκράτησης (S/H). Φίλτρα αντιαλλοίωσης. Αναλογικό μέρος - κυκλ

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα