Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMIC)

Ευαγγελία Καραγιάννη

Περιγραφή
­­Σχεδίαση Μονολιθικών Μικροκυματικών Ολoκληρωμένων και μικροκυματικών κυκλωμάτων. Μικροκυματικές τεχνολογίες. Θεωρία γραμμών μεταφοράς, παράμετροι σκέδασης, μέθοδοι προσαρμογής σύνθετης αντίστασης με στελέχη και με διακριτά στοιχεία, ο χάρτης Smith. Σχεδίαση μικροκυματικών φίλτρων, ενισχυτών και LNA. Χρήση πακέτων CAD για σχεδίαση και προσομοίωση ΜΜΙC.
Η συγκεκριμένη διδακτέα ύλη ολοκληρώνεται σε 5 θεωρητικά τρίωρα μαθήματα (Διδάσκοντες: Καθ. Ουζούνογλου, Δρ. Καραγιάννη) και 3 τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα αφορούν στην εκμάθηση του Advanced Design System της Agilent καθώς και στη μεθοδολογία σχεδίασης φίλτρων και ενισχυτών συγκεκριμένων προδιαγραφών.
Βοηθήματα: Εισαγωγή στα Μικροκύματα, Ν.Κ. Ουζούνογλου, εκδόσεις Παπασωτηρίου και RF/MMIC, E.A. Καραγιάννη (uploaded)
­
Κωδικός: DI290
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -