ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΤΖΑΣ

Περιγραφή

Στην Ενότητα αυτή περιλαμβάνονται βασικές  γνώσεις  και απόψεις αναφορικά με την επίπτωση στο Περιβάλλον  από την άσκηση της Επαγγελματικής Οδοντιατρικής με έμφαση την ποιότητα νερού, ποιότητα αέρα, διαχείριση απορριμμάτων και γενικά με θεματολογία αιχμής  σχετική με τη σύγχρονη άσκηση του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -