ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΟ

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται η διδασκαλία της Νομοθεσίας ,των διαδικασιών ,των δυνατοτήτων και των προϋποθέσεων για την ένταξη του νέου οδοντιάτρου σε κάποιο ή κάποιους ασφαλιστικούς  φορείς, η ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία που σχετίζεται με το ΕΤΑΑ/ΤΣΑΥγιειονομικών, οι εναλλακτικές λύσεις, οι τρέχουσες εισφορές, η διαδικασία καταβολής τους, τα δικαιώματα και οι καλύψεις που απορρέουν από  την όποια ασφαλιστική κάλυψη, ο χρόνος  συνταξιοδότησης, οι υποκατηγορίες συνταξιοδοτήσεων πέραν εκείνων του γήρατος καθώς και ο προσφατα νομοθετημένος και εφαρμοζόμενος ΕΟΠΥΥ.

 Στην ενότητα των Δεοντολογικών θεμάτων  εντάσσεται η διδασκαλία της ισχύουσας Νομοθεσίας τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαικό αλλά και σε Αμερικανικό επίπεδο και η παρουσίαση υποθετικών δεοντολογικών παραπτωμάτων σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλασσικών αποφάσεων από τις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -