Γνάθο Ι - Φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων. Θεραπευτική αντιμετώπιση

Νάντια Θεολόγη-Λυγιδάκη

Περιγραφή

Φλεγμονώδεις καταστάσεις των γνάθων.  Θεραπευτική αντιμετώπιση.
1. Οστεομυελίτιδα των γνάθων. 2. Οστεοακτινονέκρωση. 3. Οστεονέκρωση από διφωσφονικά. 4. Ειδικές λοιμώξεις.

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -