Θεωρία Πληροφορίας και Στοιχεία Κωδίκων (ΕΠ03)

Καλουπτσίδης Νικόλαος

Περιγραφή


Περιγραφή


Μάθημα 1. C. E. Shannon: Η ζωή το έργο και η επίδραση του στις σύγχρονες επικοινωνίες


Μάθημα 2. Μέτρα πληροφορίας και βασικές ιδιότητες: εντροπία, αμοιβαία πληροφορία, απόσταση KL, κυρτότητα


Μάθημα 3. Τυπικότητα και ιδιότητα της ασυμπτωτικής ισοδιαμέρισης


Μάθημα 4:  Στατικές (εργοδικές ) πηγές και ρυθμός εντροπίας


Μάθημα 5  Συμπίεση πηγής χωρίς απώλειες, κώδικες προθέματος, θεμελιώδη όρια συμπίεσης με βάση το ρυθμό εντροπίας, κώδικες Shannon, κώδικες Hufman


Μάθημα 6: Χωρητικότητα καναλιού παραδείγματα (δυαδικό συμμετρικό κανάλι, κανάλι διαγραφής) και ιδιότητες, διατύπωση και απόδειξη του θεωρήματος κωδικοποίησης καναλιού για διακριτά κανάλια χωρίς μνήμη, επιτευξιμότητα, απο κοινού τυπικότητα.


Μάθημα 7: ανισότητα Fano και αντίστροφο θεώρημα, χωρητικότητα ανάδρασης


Μάθήμα 8 Πηγές και κανάλια συνεχούς χρόνου, διαφορική εντροπία, αμοιβαία πληροφορία και ιδιότητες, εντροπία κανονικού τυχαίου διανύσματος


Μάθημα 9 Το αθροιστικό Γκαουσιανό κανάλι, τυπικότητα, θεώρημα κωδικ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις