Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων

Κουτσουπιάς Ηλίας

Περιγραφή
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εμβάθυνση σε θέματα σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων. Μελετώνται προβλήματα και αλγόριθμοι με σκοπό την εμπέδωση των βασικών αλλά και πιο προχωρημένων τεχνικών. Προϋποθέτει γνώση σε ικανοποιητικό επίπεδο των βασικών μεθόδων σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων και γνώση βασικών δομών δεδομένων.
Κωδικός: ΘΠ12
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών