Μονολιθικά Μικροκυματικά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (MMIC) (VLSI 24)

Καραγιάννη Ευαγγελία

Περιγραφή
Σχεδίαση Μονολιθικών Μικροκυματικών Ολoκληρωμένων και μικροκυματικών κυκλωμάτων. Μικροκυματικές τεχνολογίες. Θεωρία γραμμών μεταφοράς, παράμετροι σκέδασης, μέθοδοι προσαρμογής σύνθετης αντίστασης με στελέχη και με διακριτά στοιχεία, ο χάρτης Smith. Σχεδίαση μικροκυματικών φίλτρων, ενισχυτών και LNA. Χρήση πακέτων CAD για σχεδίαση και προσομοίωση ΜΜΙC.

Η συγκεκριμένη διδακτέα ύλη ολοκληρώνεται σε 5 θεωρητικά τρίωρα μαθήματα (Διδάσκοντες: Καθ. Ουζούνογλου, Δρ. Καραγιάννη) και 3 τρίωρα εργαστηριακά μαθήματα. Τα εργαστηριακά μαθήματα αφορούν στην εκμάθηση του Advanced Design System της Agilent καθώς και στη μεθοδολογία σχεδίασης φίλτρων και ενισχυτών συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Βοηθήματα: Εισαγωγή στα Μικροκύματα, Ν.Κ. Ουζούνογλου, εκδόσεις Παπασωτηρίου και RF/MMIC, E.A. Καραγιάννη (uploaded)