Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Γρηγοριάδου Μαρία, Τσαγκάνου Γραμματική

Περιγραφή

Μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση. Εκπαιδευτικό Λογισμικό. Κατηγορίες Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές Σχεδίασης Εκπαιδευτικού λογισμικού. Τεχνολογίες υπερμέσων ? πολυμέσων. Περιβάλλοντα σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικά παιχνίδια και εκπαιδευτική ρομποτική. Εκπαιδευτικό Λογισμικό στο διαδίκτυο. Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης. Προσαρμοστικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Εργαλεία Web 2.0, κοινωνικής δικτύωσης και κοινότητες μάθησης. Περιβάλλοντα κατανόησης κειμένου. Διδακτική αξιοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κωδικός: ΠΜΣ 540
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο