ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΩΡΙΑ

Βασιλική Σταυροπούλου

Περιγραφή

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Β’ Εξαμ.)

- ΘΕΩΡΙΑ -

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Β’ Εξαμ.) - ΘΕΩΡΙΑ

Ε.Κ.Π.Α. – ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Β’ Εξαμ.)

- ΘΕΩΡΙΑ (εαρ. εξαμ.) -

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

 

 

Α. Βιβλία

1) «English for Aircraft Maintenance Engineers», Ifigenia Peppa, εκδ. DiSigma, 2016 (κωδ. Εύδοξος 77111730).

2) «English for Avionics, Electrical Systems & Navigation-Student’s Book & Workbook», V. Stavropoulou, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2013 (κωδ. Εύδοξος: 32997819).

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ (για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021).

 

Οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ΕΝΑ (1) εκ των τεσσάρων (4) θεμάτων (βλ. σχετικά αρχεία pdf στην ενότητα "Εργασίες"), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

1) Δικαίωμα παράδοσης εργασίας έχουν μόνο οι σπουδαστές εκείνοι που έχουν δηλώσει το μάθημα.

 

2) Στην αρχή της εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται: α) ο τίτλος του μαθήματος (διευκρινίζοντας αν πρόκειται για τη Θεωρία [Θ) ή το Εργαστήριο [Ε]), β) το Πανεπιστήμιο, γ) η Σχολή, το Τμήμα, δ) ο τίτλος εργασίας, ε) τα στοιχεία του σπουδαστή (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ., εξάμηνο, email), στ) όνομα διδάσκοντος καθηγητή, η) ημερομηνία.

 

3) Ημερομηνία κατάθεσης εργασίας: Οι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν την εργασία τους από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η οποία όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, επιβάλλεται μείωση ενός βαθμού ανά ημέρα.

Οι εργασίες θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (ΕΝΑ (1) ολοκληρωμένο αρχείο σε μορφή .doc, .docx, .odt ή .pdf) αποκλειστικά στο e-class, στην ενότητα "Εργασίες".

 

4) Οι εργασίες επιβάλλεται να είναι μόνο ατομικές!

 

5) Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα θέματα εκ μέρους του σπουδαστή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που η διδάσκουσα διαπιστώσει…

α) ότι δυο ή περισσότερες εργασίες είναι πανομοιότυπες, ή και ακριβώς ίδιες, ή

β) ότι έχει γίνει απλή αντιγραφή (copy-paste) από το ιντερνέτ, ή από κάποιο βιβλίο, τότε επιφυλάσσεται είτε να μειώσει το βαθμό, είτε ακόμη και να μηδενίσει τις συγκεκριμένες εργασίες.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν κατά τον εξής τρόπο: Η διδάσκουσα θα λάβει υπόψη της τρία σημαντικά στοιχεία. α) Το περιεχόμενο (ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα). β) Τη μη παρέκκλιση από τις οδηγίες σύνταξης και παράδοσης της εργασίας. γ) Τη σύγκριση με την εκάστοτε καλύτερη εργασία.

 

 

 

Ημερολόγιο