ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Βασιλική Σταυροπούλου

Περιγραφή

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Β’ Εξαμ.)

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Β’ Εξαμ.) - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Β’ Εξαμ.)

- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ -

 

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

 

 

Α. Βιβλία

1) «English for Aircraft Maintenance Engineers», Ifigenia Peppa, εκδ. DiSigma, 2016 (κωδ. Εύδοξος 77111730).

2) «English for Avionics, Electrical Systems & Navigation-Student’s Book & Workbook», V. Stavropoulou, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2013 (κωδ. Εύδοξος: 32997819).

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ (για την εξεταστική του Ιουνίου 2021).

 

Οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ΕΝΑ (1) εκ των έξι (6) θεμάτων (βλ. σχετικά αρχεία pdf, στην ενότητα "Εργασίες"), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

1) Οι σπουδαστές που χρωστάνε και τα δυο μαθήματα της Αγγλικής Ορολογίας, δηλαδή το Εργαστήριο και τη Θεωρία, οφείλουν να παραδώσουν δυο ξεχωριστές και διαφορετικές εργασίες για το κάθε μάθημα.

 

2) Δικαίωμα παράδοσης εργασίας έχουν μόνο οι σπουδαστές εκείνοι που έχουν δηλώσει το μάθημα.

 

3) Στην αρχή της εργασίας θα πρέπει να αναφέρονται: α) ο τίτλος του μαθήματος (διευκρινίζοντας αν πρόκειται για τη Θεωρία [Θ) ή το Εργαστήριο [Ε]), β) το Πανεπιστήμιο, γ) η Σχολή, το Τμήμα, δ) ο τίτλος εργασίας, ε) τα στοιχεία του σπουδαστή (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ., εξάμηνο, email), στ) όνομα διδάσκοντος καθηγητή, η) ημερομηνία.

 

4) Ημερομηνία κατάθεσης εργασίας: Οι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν την εργασία τους από τις 22 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η οποία όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, επιβάλλεται μείωση ενός βαθμού ανά ημέρα.

Οι εργασίες θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (ένα ολοκληρωμένο αρχείο σε μορφή .doc, .docx, .odt ή .pdf) αποκλειστικά στο email vstavro@uoa.gr.

 

5) Οι εργασίες επιβάλλεται να είναι μόνο ατομικές!

 

6) Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα θέματα εκ μέρους του σπουδαστή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση που η διδάσκουσα διαπιστώσει…

α) ότι δυο ή περισσότερες εργασίες είναι πανομοιότυπες, ή και ακριβώς ίδιες, ή

β) ότι έχει γίνει απλή αντιγραφή (copy-paste) από το ιντερνέτ, ή από κάποιο βιβλίο, τότε επιφυλάσσεται είτε να μειώσει το βαθμό, είτε ακόμη και να μηδενίσει τις συγκεκριμένες εργασίες.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν κατά τον εξής τρόπο: Η διδάσκουσα θα λάβει υπόψη της τρία σημαντικά στοιχεία. α) Το περιεχόμενο (ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα). β) Τη μη παρέκκλιση από τις οδηγίες σύνταξης και παράδοσης της εργασίας. γ) Τη σύγκριση με την εκάστοτε καλύτερη εργασία.

 

 

Ημερολόγιο