ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Βασιλική Σταυροπούλου

Περιγραφή

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

- ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ, ΣΤ’ Εξαμ. Σπουδών -

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ε.Κ.Π.Α. – ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

- ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Στ’ Εξαμ. Σπουδών) -

 

Εισηγήτρια: Β. Σταυροπούλου

 

 

Α. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (εάν και εφόσον η εξέταση γίνει δια ζώσης):

Η ύλη περιλαμβάνεται στο βιβλίο “English for Avionics, Electrical Systems & Navigation-Student’s Book & Workbook”, της V. Stavropoulou, εκδ. Σύγχρονη Εκδοτική, 2013 (κωδ. Εύδοξος: 32997819).

Συγκεκριμένα:

Student’s Book: σελ. 37-47 (Unit 2) και σελ. 53-61 (Unit 3).

Workbook: σελ. 355-359 (Unit 1) και σελ. 363-370 (Unit 2).

 

Προσοχή: Ενδέχεται η διδακτέα ύλη να μην συμπίπτει απόλυτα με την εξεταστέα ύλη (τελική εξέταση), λόγω ενδεχόμενων μεταβολών. Οι σπουδαστές παρακαλούνται ως εκ τούτου να ενημερώνονται από το e-class για την ύλη που τελικά θα εξεταστούν.

 

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΣΚΗΣΕΩΝ (για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021)

 

Οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ΕΝΑ (1) εκ των τεσσάρων (4) θεμάτων (βλ. σχετικά αρχεία pdf, στην ενότητα "Εργασίες"), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

1) Δικαίωμα παράδοσης εργασίας έχουν μόνο οι σπουδαστές εκείνοι που έχουν δηλώσει το μάθημα.

 

2) Ημερομηνία κατάθεσης εργασίας: Οι σπουδαστές υποχρεούνται να υποβάλλουν την εργασία τους από τις 6 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 13 Σεπτεμβίου 2021. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η οποία όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, επιβάλλεται μείωση ενός βαθμού ανά ημέρα.

Οι εργασίες θα σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (ένα ολοκληρωμένο αρχείο σε μορφή .doc, .docx, .odt ή .pdf) αποκλειστικά στο e-class, στην ενότητα "Εργασίες".

 

3) Οι εργασίες επιβάλλεται να είναι μόνο ατομικές!

 

4) Δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή στα θέματα εκ μέρους του σπουδαστή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Σε περίπτωση που η διδάσκουσα διαπιστώσει…

α) ότι δυο ή περισσότερες εργασίες είναι πανομοιότυπες, ή και ακριβώς ίδιες, ή

β) ότι έχει γίνει απλή αντιγραφή (copy-paste) από το ιντερνέτ, ή από κάποιο βιβλίο, τότε επιφυλάσσεται είτε να μειώσει το βαθμό, είτε ακόμη και να μηδενίσει τις συγκεκριμένες εργασίες.

 

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν κατά τον εξής τρόπο: Η διδάσκουσα θα λάβει υπόψη της τρία σημαντικά στοιχεία. α) Το περιεχόμενο (ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα). β) Τη μη παρέκκλιση από τις οδηγίες σύνταξης και παράδοσης της εργασίας. γ) Τη σύγκριση με την εκάστοτε καλύτερη εργασία.

 

 

Ημερολόγιο