ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ελένη Κόλλια

Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στη μικροβιολογία, Μορφολογία και Ταξινόμηση μικροοργανισμών, Αναπαραγωγή, Μεταβολισμός μικροοργανισμών, Παράγοντες μικροβιακής ανάπτυξης, Τεχνικές απομόνωσης, Τεχνικές καλλιέργειας, Θρεπτικά υλικά, Χρώσεις, Επιβλαβείς/ αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί, Μικροοργανισμοί και Τρόφιμα, Μικροβιολογική υποβάθμιση των τροφίμων, Τροφογενείς ασθένειες (λοιμώξεις-δηλητηριάσεις), Νομοθεσία/ Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα, Νομοθεσία-όρια μυκοτοξινών στα τρόφιμα, Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί, Ζυμώσεις τροφίμων, Οι μικροοργανισμοί στη βιομηχανία τροφίμων

 

Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων: Παρατήρηση μικροοργανισμών στο μικροσκό­πιο, Παρασκευή θρεπτικών υλικών, Μυκητολογικός έλεγ­χος σε τρόφιμα, Μικροβιολογικός έλεγχος γάλακτος, Μικροβιολογία νερού, Χρώση μυκήτων, Χρώση Gram

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις