ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

Περιγραφή

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Ταχύτητα χημικής αντίδρασης. Τάξη αντίδρασης. Μηχανισμός αντίδρασης. Θεωρίες ταχύτητας αντίδρασης. Επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα. Χημικές αντιδράσεις σε πυκνές φάσεις. Επίδραση της πίεσης και της ιοντικής ισχύος στην ταχύτητα. Προσφόφηση σε επιφάνειες. Φωτοχημικές αντιδράσεις. Κινητική ενζυματικών αντιδράσεων.

Συγγράμματα: P. W. Atkins & J. de Paula, Φυσικοχημεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Επίσης, Α. Φαβρικάνου, Χημική Κινητική,  Εργαστ. Φυσικοχημείας, ΕΚΠΑ. 

 

Ημερολόγιο