ΙΑ 16 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Β΄: Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΟΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΚΟΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Δημήτρης Παυλόπουλος

Περιγραφή

Εξετάζεται η τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική) του 17ου και του 18ου αιώνα στον ευρωπαϊκό χώρο. Διακρίνονται οι ιδιαιτερότητες των τεχνοτροπιών και οι επιμέρους τάσεις που αναπτύσσονται, με αναφορά σε καλλιτέχνες. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις