ΙΙ 120 Ιστορία του ισλάμ - Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλάμ

Παρασκευάς Κονόρτας

Περιγραφή

 

Στόχος του μαθήματος είναι να παράσχει βασικά στοιχεία για την ιστορία του αραβοϊσλαμικού κόσμου από την εμφάνιση του Ισλάμ (7ος αι.) ως τη γέννηση του Οθωμανικού κράτους (τέλη 13ου αι.). Επισημαίνεται ότι πολλά στοιχεία του αραβοϊσλαμικό πολιτισμού θα υιοθετηθούν αργότερα από τους τουρκικούς λαούς μετά τον εξισλαμισμό τους, ο οποίος είχε σχεδόν ολοκληρωθεί στις αρχές του 11ου αιώνα. Τα στοιχεία αυτά θα διαδοθούν αργότερα από τους Οθωμανούς και σε άλλες περιοχές, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη.

            Θα εξετασθούν κυρίως η κατάσταση στην Αραβική Χερσόνησο πριν από την γέννηση του Ισλάμ, οι παράγοντες που οδήγησαν στην εμφάνιση και διάδοση της νέας θρησκείας, οι μουσουλμανικέςικές κατακτήσεις (7ος-8ος αι.) και οι συνέπειές τους, το Ισλάμ ως θρησκεία, ο θεσμός του Χαλιφάτου, το ισλαμικό δίκαιο, η αραβοϊσλαμική κοινωνία και οι εξελίξεις που αυτή γνώρισε, ο αραβοϊσλαμικός πολιτισμός και οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις που τον καθόρισαν, η καλλιέργεια των επιστημών στον αραβοϊσλαμικό

Περισσότερα  

Ημερολόγιο