Πληροφορίες Μαθήματος Βοήθεια 
Συμπληρωματικά Στοιχεία

Οι παραδόσεις του μαθήματος είναι κάθε Τρίτη 4-6μμ στην αίθουσα Δ7, ενώ το εργαστήριο στη γλώσσα C είναι κάθε Παρασκευή 2-4μμ στην αίθουσα Multimedia.