Πανεπιστήμιο Αθηνών - Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης
Τομείς 
Σχολή - Τμήμα: Οδοντιατρικής
Κοινωνικής Οδοντιατρικής  -  Υπάρχουν 24 διαθέσιμα μαθήματα
Παθολογίας & Χειρουργικής του Στόματος  -  Υπάρχουν 50 διαθέσιμα μαθήματα
Προσθετολογίας  -  Υπάρχουν 12 διαθέσιμα μαθήματα
Οδοντικής Παθολογίας & Θεραπευτικής  -  Υπάρχουν 52 διαθέσιμα μαθήματα
Βασικών Επιστημών & Βιολογίας Στόματος  -  Υπάρχουν 12 διαθέσιμα μαθήματα
Μαθήματα που δεν ανήκουν σε τομέα  -  Υπάρχουν 26 διαθέσιμα μαθήματα