Τεχνολογία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Αφροδίτη Τσαλγατίδου, Ιωάννης Χαμόδρακας

Περιγραφή

Το μάθημα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου και είναι βασικό της 2ης και 6ης κατεύθυνσης. Επίσης απευθύνεται και σε φοιτητές του μεταπτυχιακού σε Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τι σημαίνει Η-Εμπόριο και τις διαφορές του από το παραδοσιακό Εμπόριο, τα επιχειρησιακά μοντέλα για το Η-Εμπόριο, να εξετάσει παραδείγματα εφαρμογών Η-Εμπορίου καθως και τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών Η-Εμπορίου και τέλος να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών Η-Εμπορίου χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη τεχνολογία.

Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα: Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ), Kατηγορίες ΗΕ, Eπιχειρησιακά Μοντέλα στο ΗΕ, Παρουσίαση του Η-Καταστήματος, Διαδικασίες καί Συναλλαγές ΗΕ, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες Υλοποίησης, Ασφάλεια καί Κρυπτογραφία, Προστασία Πνευμ. Ιδιοκτησίας, Η-Διακυβέρνηση, Νομικά ζητήματα ΗΕ.

Στο πλαίσιο του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος, οι φοιτητές διδάσκονται και έρχονται σε επαφή με σύγχρονες τεχνολογ

Περισσότερα  
Κωδικός: ΠΜΣ 513
Σχολή - Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών » Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις