Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Ευστράτιος Βαλάκος, Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Παναγιώτα Παπαπαζαφείρη, Ουρανία Τσιτσιλώνη, Ιωάννα Αγγελή. Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων. Ανακτήθηκε την Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2015 από http://eclass.uoa.gr/courses/BIOL125/

Περιγραφή
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της ποικιλίας των φυσιολογικών αποκκρίσεων των ζώων και των μηχανισμών προσαρμογής. Πέρα της απλής περιγραφής των φαινομένων γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν οι επιλεκτικές δυνάμεις που οδηγούν στις διάφορες αποκκρίσεις. Παραδόσεις: 3 ώρες εβδομαδιαίως, Εργαστήρια:3 ώρες εβδομαδιαίως, Διαδακτικές μονάδες: 4

Λέξεις Κλειδιά: Εξελικτική φυσιολογία ζώων, Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων

Ταυτότητα Μαθήματος
  • Κωδικός: BIOL125
  • Εκπαιδευτές: Ευστράτιος Βαλάκος, Σπύρος Ευθυμιόπουλος, Παναγιώτα Παπαπαζαφείρη, Ουρανία Τσιτσιλώνη, Ιωάννα Αγγελή
  • Σχολή - Τμήμα: Βιολογίας
  • Τομέας: Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
  • Τύπος: Προπτυχιακό
  • Πρόσβαση στο μάθημα: Ελεύθερη (χωρίς εγγραφή)
  • Χρήστες: 151 εγγεγραμμένοι
  • Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Εργαλεία Προσθήκη στους σελιδοδείκτες   Ροή RSS